Fulde navn
Søren Eriksen
Jobtitel
CEO
Virksomhed
Viegand Maagøe
Speaker Biografi
CEO i rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe med speciale i teknik og strategi ved grøn omstilling
Søren Eriksen