Name
Bestyrelsens perspektiver på cybersikkerhed skal forankres i organisationen – og omvendt – men hvordan kan dette gribes an?
Date & Time
Monday, June 12, 2023, 2:30 PM - 2:55 PM
Kirsten Hede
Virtual Session Link