Den almene boligsektor som lokomotiv
i den grønne omstilling

Forudsætningerne for energirenoveringen har ændret sig siden et bredt politisk flertal i 2020 indgik aftalen om at afsætte 30,2 mia. kr. til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026. Krig, energikrise og  inflation har bremset projekter og skabt store udfordringer for blandt andet økonomien i energirenoveringen. 

Men vi er også i en tid med stadig nye digitale og smarte løsninger inden for boligområdet og har netop nu et vindue for at integrere energi-løsninger som del af især renoveringen af tagarealerne.

Ingeniørens Urban Solutions er eventet, der stiller skarpt på sektorens behov og branchens løsninger, så vi kommer i mål med renoveringen. 

  • Hør om de seneste teknologiske løsninger
  • Se eksempler på succesfulde renoveringsprojekter
  • Lær om den seneste lovgivning, der påvirker grøn energirenovering de kommende år
  • Mød dit netværk af rådgivere, leverandører, boligselskaber og foreninger

Event samler op til 300 deltagere med professionel interesse i området, herunder repræsentanter fra boligforeninger og administrationsselskaber, rådgivere, folk fra kommunale bygge- og boligforvaltninger og leverandører af løsninger.  

Konference er det ideelle mødested til at hente inspiration og holde dit netværk ved lige. 

HVEM STÅR BAG?

Danmarks stærkeste tekniske fagmedie INGENIØREN afholder sammen med ING/BuildingTech konferencen.

Organisationerne Danmarks Almene Boliger (BL) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er partner på konferencen, og har medvirket til at udvikle og kvalitetssikre programmet.

Det er deltagernes garanti for, at man kommer til at møde nogle af de mest toneangivende aktører på området - både blandt talerne, men i lige så høj grad blandt deltagerne

Vi åbner dørene kl. 9:30 og byder velkommen med kaffe/the og Bryggens bedste croissanter

VIDENSPARTNERE:

EVENT PARTNERE:

Mød talerne

Opdateres løbende

Trine R. Bjerregaard
Trine R. Bjerregaard
Ingeniøren
Chefredaktør
Per Heiselberg
Per Heiselberg
Medlem af Klimarådet
Professor
Henrik Garver
Henrik Garver
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Adm . direktør
Solveig Råberg Tingey
Solveig Råberg Tingey
BL - Danmarks Almene Boliger
Vicedirektør
Jacob Klivager Vestergaard
Jacob Klivager Vestergaard
Green Power Denmark
Afdelingschef
Ulrik Jørgensen
Ulrik Jørgensen
Energifællesskaber.dk
Energikonsulent, Fhv. professor
Rasmus Beckmann
Rasmus Beckmann
Gemina Termix A/S
Distriktschef
avatar
Lennart Mårtensson
Georg Fischer A/S
Sales Manager
Lars Gissel
Lars Gissel
DAB Bolig
Energichef
Niklas Jarnit
Niklas Jarnit
AlmenNet
Sekretariatsleder
Christian Niepoort
Christian Niepoort
Sustain
Adm. direktør
Marie Louise Restrup
Marie Louise Restrup
Bech Bruun
Senioradvokat
Jakob Sjøl
Jakob Sjøl
Rockwool Danmark
Sales Manager
Christian Kofod
Christian Kofod
Rockwool Danmark
Bæredygtighedschef
Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt
Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt
Boligselskabet Sjælland
Bæredygtigheds- og Energichef
Morten Roar Berg
Morten Roar Berg
Sain- Gobain Denmark A/S
Business Relations Manager
Ulrik Andersen
Ulrik Andersen
Ingeniøren
Journalist, ordstyrer

Dagens program

9:30 AM - 10:00 AM
 
10:00 AM - 10:05 AM

Velkommen til Urban Solutions

Chefredaktør Trine R. Bjerregaard, Ingeniøren

10:05 AM - 10:25 AM

Klimarådet offentliggjorde 28. februar deres 2023 statusrapport. Her fremhæves energirenovering som nøgleparameter i den grønne omstilling. Bliv endnu klogere på potentialet for energirenoveringer og om den almene sektors rolle i den indsats

Fhv. professor og medl. af Klimarådet Per Heiselberg 

10:25 AM - 10:55 AM

Hvordan får vi bragt alle midler i spil inden 2026, og hvordan sikrer vi, at ressourcerne anvendes mest effektivt?

Henrik Garver adm . direktør i FRI og vicedirektør i BL Solveig Råberg Tingey

10:55 AM - 11:15 AM

Mød udstillerne + kaffe/the

11:15 AM - 11:50 AM

Når tagene skal renoveres, skal der tænkes i solceller? Hvad betyder den nye el-lov for at integrere solceller i tagrenoveringerne?

Jacob Klivager Vestergaard fra Green Power Denmark, fhv. professor Ulrik Jørgensen diskuterer forhindringer og muligheder for, at boligforeninger lettere kan få etableret VE-løsninger, særligt solenergi.

11:55 AM - 12:20 PM

Ved renovering af almene boliger er der mange hensyn som fx økonomi, tidsplan, genhusning, komfort mv. 

ROCKWOOL Danmark går i dybden med aktuelle cases og sætter fokus på vigtigheden af en energieffektiv renovering med fokus på holdbarhed, brandsikkerhed og ikke mindst CO2-reduktion i renoveringen af boligmassen.

Bæredygtighedschef Christian Kofod & projektsalgschef Jakob Sjøl, Rockwool Danmark

Få en introduktion til Termix IME-konceptet (Individuelt Miljøvenligt Energikoncept) fra kælder til kvist i etageejendomme, der differentierer sig fra det traditionelle femrørssystem ved kun at gøre brug af tre rør samt en fjernvarmeunit i hver lejlighed, samt beregningsprogrammet TermixCalc, der er udviklet til at gøre arbejdet med dimensionering af decentrale varmeanlæg nemmere.

Partneroplæg: Distriktschef Rasmus Beckmann, Gemina Termix A/S

12:25 PM - 1:10 PM

Nyd en sandwich og få en snak med de andre konferencedeltagere

1:10 PM - 2:10 PM

Kom med rundt i forskellige typer projekter, bl.a.:

1) Solcelleprojekter på godt og ondt

Energichef Lars Gissel, DAB Bolig

2) 6 almene boligforeninger i Sønderborg har været involveret i 3 store EU-støttede projekter til en værdi af mere end 200 mio. kr. Projekterne omfatter både traditionelle energirenoveringstiltag og dels solcelleanlæg med batterier. 

Projektleder Torben Esbensen, Rådgivende Civilingeniør

2:10 PM - 2:35 PM

Et forslag til et nyt bygningsdirektiv fra Europa-Kommissionen kan betyde, at store dele af den danske bygningsmasse skal energirenoveres 

Senioradvokat Marie Louise Restrup, Bech Bruun

2:35 PM - 2:50 PM

Mød udstillerne + kaffe/the

2:50 PM - 3:15 PM

Med initiativer som Fra glas til uld arbejder Saint-Gobain Danmark for at mindske ressourcespild og øge cirkulariteten i byggebranchen. Det interne arbejde med initiativerne viser sig dog som overskueligt ift. udfordringerne i markedet.

På denne session lægges der op til debat om, hvordan branchen i fællesskab kan gå fra business as usual til forandring som det nye normale - "casual change". 

Partneroplæg fra  Business Relations Manager Morten Roar Berg, Saint Gobain

Diskussionen om energieffektivitet og klimabeskyttelse har indtil nu knapt fokuseret på energiforbrug til produktion af varmt vand i bygninger. I dag skal der ofte mere energi til at producere varmt vand end til opvarmning i en velisoleret bygning. Det er derfor på tide at målrette dette område for at øge energieffektiviteten. Den nye online "Varmtvands-Energiberegner" fra GF Piping Systems gør det nemt at beregne energiforbruget.

Partneroplæg fra Sales Manager Lennart Mårtensson, Georg Fischer A/S

3:20 PM - 4:10 PM

Sensorer, systemer og smarte bygninger. Der er betydelige gevinster at hente og besparelser at opnå ved øget forståelse af, hvordan forbruget "opfører sig" Få indsigt i nogle af de bedste cases og inspiration til hvordan tilsvarende tiltag kan implementeres i dit boligselskab. 

1) Vandspareindsats hos Boligselskabet Sjælland: Ved brug af Leak Sensor har man opnået en millionbesparelse.

Bæredygtigheds- og Energichef Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Boligselskabet Sjælland

2) Hvilken viden mangler vi? AlmenNet og en række partnere har i foråret søsat projektet:  ”Den grønne model – best practice for energi- og helhedsrenoveringer i den almene sektor”. På denne session inviteres deltagerne til at byde ind med inputs om hvilken viden de mangler for at få sat skub i energirenoveringerne. 

Sekretariatsleder Niklas Jarnit, AlmenNet & Adm. direktør Christian Niepoort, Sustain

4:10 PM - 4:15 PM
 

Praktisk information

IDA MØDECENTER
Kalvebod Brygge 31-33
1577 København V

Gode parkeringsmuligheder og tæt på Københavns Hovedbanegård.

Topmoderne konferencefaciliteter.

Eventet er tilrettelagt og produceret af Ingeniørens kommunikationsbureau Tech Relations.

Kontakt vores konsulenter for specifikke spørgsmål:

Henrik Ulander
Program & Tilmelding 
heu@ing.dk

Kåre Eliasen
Chefkonsulent
ke@ing.dk

Jakob Westergaard
Account Director
jaw@ing.dk