Navn
Henrik Lund Frandsen
Job title
Professor
Virksomhed
Institut for Energikonvertering og - lagring, DTU
Speaker Biografi
Henrik Lund Frandsen er ekspert i udvikling og integration af Power-to-X processer
Henrik Lund Frandsen